משוב הכנס השנתי ה- 29 למדעי הבקר 2017

אנו מעוניינים לקבל חוות דעתכם הנוגעת לכנס, בנושאים מקצועיים, כמו איכות ההרצאות והדיונים,
וכן בנושאים ארגוניים הנוגעים למלון, כמו אולמות ההרצאות, ערב הבידור וכו',
כל זאת על מנת להמשיך בניסיונות לשיפור הכנס בעתיד.

 
1.עיסוק:
 
 חקלאי  נציג חברה 
 חוקר  סטודנט 
 וטרינר  גימלאי 
 מדריך  אחר  
 
 
2. מספר ימי שהייה בכנס:
 
 1
 2
 3
סוג שהייה:
 
 יומי
 לינה
  
3. מספר הדוברים במושב הפתיחה:
 
     
1
סביר
2345
רבים מידי
4. היקף זמן שהייה באולם ההרצאות מכלל ימי הכנס:
 
     
1
מועט
2345
רב
  
5. קיום הרצאות מוזמנות :
 
     
1
פוגם
2345
תורם
6. מספר ההרצאות שהוצגו בכנס:
 
     
1
מעט מידי
2345  
רב מידי
7. משך ההרצאות (20 דקות):
 
     
1
קצר מידי
2345  
ארוך מידי
8. היחס בין הרצאות עיוניות, להרצאות יישומיות:
 
     
1
עיוני מידי
2345
יישומי מידי
9. איכות הרצאת העשרה "אבטחת מידע- מרמת הממשלה לרמת החקלאי":
 
     
1
גרועה
2345
טובה מאד
10. איכות הרצאת העשרה "סוד הקסם המסתורי "(יואב קוטנר):
 
     
1
גרועה
2345
טובה מאד
 
 
11. האם לדעתך יש להוסיף תחומים \ נושאים לכנס?
 
 כן
 לא
 אם כן, פרט: 
12. האם לדעתך יש להמשיך ולשלב את נושאי הצאן בכנס הבא?
 
 כן
 לא
13. נוהל הרשמה באמצעות האינטרנט:
 
     
1
גרוע
2345
טוב מאוד
14. מועד קבלת הזמנות ותוכנית הכנס:
 
     
1
מאוחר מידי
2345
מוקדם מידי
15. דלפק הקבלה- שירות, אדיבות, שביעות רצון:
 
     
1
גרוע
2345
טוב מאוד
 

 
  
50%
 
This survey was generated by the Attentive software from Top Solutions Version: 5.2.0.24