משוב הכנס השנתי ה- 28 למדעי הבקר 2016

אנו מעוניינים לקבל חוות דעתכם הנוגעת לכנס, בנושאים מקצועיים, כמו איכות ההרצאות והדיונים,
וכן בנושאים ארגוניים הנוגעים למלון, כמו אולמות ההרצאות, ערב הבידור וכו',
כל זאת על מנת להמשיך בניסיונות לשיפור הכנס בעתיד.

1. פרטים אישיים: ( אין חובה למלא, ניתן להישאר אנונימיים)
 
שם:
 
כתובת:
 
טלפון:
 
דואר אלקטרוני:
 
עיסוק:
 
 חקלאי  נציג חברה 
 חוקר  סטודנט 
 וטרינר  גימלאי 
 מדריך  אחר  
 
 
2. מספר ימי שהייה בכנס:
 
 1
 2
 3
סוג שהייה:
 
 יומי
 לינה
3. שעת פתיחת הכנס וההגעה לירושלים:
שעה 09:30 נוחה ומאפשרת להמשיך ליום כנס מלא?
 
 כן
 לא
להתחיל את הכנס בשעה 11:00 ?
 
 כן
 לא
להתחיל את הכנס בשעה 12:00 ?
 
 כן
 לא
  
4. מספר הדוברים במושב הפתיחה:
 
     
1
סביר
2345
רבים מידי
5. בטקס הפתיחה, האם עדיף להגביל את אורך הנאומים ולהפחית במספר הדוברים?
 
 כן
 לא
6. היקף זמן שהייה באולם ההרצאות מכלל ימי הכנס:
 
     
1
מועט
2345
רב
7. קיום הרצאות באולמות נפרדים במקביל:
 
     
1
פוגם
2345
תורם
  
8. קיום הרצאות מוזמנות :
 
     
1
פוגם
2345
תורם
9. איכות מצגות המרצים:
 
     
1
גרועה
2345
טובה מאד
10. מספר ההרצאות שהוצגו בכנס:
 
     
1
מעט מידי
2345  
רב מידי
11. משך ההרצאות (20 דקות):
 
     
1
קצר מידי
2345  
ארוך מידי
12. היחס בין הרצאות בעלות היבט עיוני, להרצאות בעלות היבט יישומי:
 
     
1
עיוני מידי
2345
יישומי מידי
 

 
  
33%
 
This survey was generated by the Attentive software from Top Solutions Version: 5.2.0.24